تو نوشتۀ پوسته هم گفتم، اینجا من فقط راوی دیگر همان چیزهایی هستم که قبلاً دیگرانی راوی آن‌ها بوده‌اند؛ اما این راوی باید خودش را برای کسانی که نمی‌شناسندش معرفی کند. باید بگوید حورا رضایی است و بهمن ۱۳۶۹ به دنیا آمده. به ادبیات، به‌ویژه ادبیات داستانی، دلبستگی خوبی دارد. در دانشگاه زبان عربی خوانده، با گرایش ادبیات در کارشناسی و مترجمی در ارشد. می‌خواست ترجمه‌هایش به فارسی طوری شود که حداقل به مذاق خودش خوش بیاید که وارد حوزۀ ویرایش شد و از بهمن ۱۳۹۶ پایش در گُل ویرایش ماند. احساسی آمیخته از ترس و شوق به نوشتن دارد و همین است که نمی‌داند باید با آن چه کند؛ مثل چیزی که به آن عشق می‌گویند، و او چیز زیادی از آن نمی‌داند.

حروف وبلاگ قبلی‌ام بود. از دی ۱۳۹۵ حرف‌هایم را به دوشش انداخته بودم. آنجا هم عادت داشتم هر چند وقت صفحۀ معرفی خودم را از نو بنویسم. فکر می‌کنم اینجا هم همان رویه را ادامه بدهم.

سایدبار کشویی

دسترسی آسان