کوتولهٔ سیاه

قلبم یه‌جوری یخ زده، انگارنه‌انگار که یه زمانی ستاره بوده. 

+ عنوان

فوتر سایت

سایدبار کشویی

دسترسی آسان