چنان که غیر ندانست

تو هزارآوا در گلو داری،

گنجشکک محبوس من بی‌زبان است.

فوتر سایت

سایدبار کشویی

دسترسی آسان