روی این شکاف را با هیچ داستانی نمی‌توان پل زد

غم اگر هزار دهان داشت، با هرهزار من را بوسیده بود. و اگر هزار دست، با هرهزار خفه‌ام کرده بود.

و شادی اگر دو چشم داشت، هردو را بر من بسته بود. و اگر یک سر، من را از یاد برده بود. و اگر یک دل… کاش من را به دل شادی راهی بود. 

فوتر سایت

سایدبار کشویی

دسترسی آسان